TELEFON Dom nieczynny do odwołania NAPISZ DO NAS dyrektor@domschr.pl DOŁĄCZ DO NAS

Regulamin

Dom Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu?

I. Postanowienia ogólne

 1.  Dom Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu jest obiektem religijnym. Goście obiektu zobowiązani są uszanować katolicki charakter tego miejsca.
 2. Głównym celem pobytu w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu jest odnowa duchowa, modlitwa, wyciszenie i wynikający z tego odpoczynek.
 3. Pobyt na terenie Dom Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu mogą korzystać z zakwaterowania w obiekcie zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie www.domschr.pl i na tablicy Domu Rekolekcyjnego, oraz z określonymi warunkami rezerwacji.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 12:00 następnego dnia.
 3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domu Rekolekcyjnym dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Obowiązuje zakaz zakwaterowywania wraz ze zwierzętami, bez względu na gatunek i wielkość zwierzęcia.
 5. Wszystkie osoby korzystające z oferty pobytowej Dom Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zobowiązane są w dniu przyjazdu do:
  1. dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
  2. wniesienia opłat za pobyt zgodnie z ustaloną ceną podaną w potwierdzeniu rezerwacji,
  3. pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł, jeżeli zarządca obiektu zażąda wpłaty kaucji.
 6. Przyjazdy poza regulaminowymi godzinami zakwaterowania oraz nocne wyjazdy prosimy uzgadniać wcześniej indywidualnie z zarządcą obiektu.
 7. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  3. osobom nie przestrzegającym regulaminu Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.
 8. Z chwilą przejęcia klucz lub karty  do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.

III. Przepisy porządkowe

 1. Przybywający na terenie Domu Rekolekcyjnego zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, mienia obiektu, jak również do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.POŻ.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00 rano.
 3. Brama oraz bramki zamykane są o godz. 22.00, późniejsze powroty należy uzgadniać z recepcją obiektu.
 4. Osoby zakłócające spokój i porządek w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu wpłaconej należności za pobyt.
 5. W ciągach komunikacyjnych typu korytarze i klatka schodowa, należy zachować ciszę (jest to szczególnie ważne w bliskiej odległości kaplic Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu – parter i III p.).
 6. Kaplice Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu są miejscem modlitwy i kontemplacji. Uprasza się o nieprowadzenie w niej prywatnych rozmów. Należy pamiętać o godnym stroju.
 7. Każdy Gość Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu jest zobowiązany do dbałości o porządek oraz należyty stan techniczny obiektu.
 8. Stwierdzone usterki Gość Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu winien zgłosić pracownikowi recepcji. Goście odpowiadają również za niezgłoszone usterki, a stwierdzone podczas ich pobytu.
 9. Każdy Gość Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zobowiązany jest do oszczędnego korzystania z mediów typu prąd i woda.
 10. W pokojach zabrania się używania własnego sprzętu grzewczego (grzałek, czajników, grzejników elektrycznych itd.) oraz uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
 11. Zabrania się montażu dodatkowych elementów wyposażenia typu wieszaki, gwoździe, sznurki, półki itp.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo P.POŻ. zabrania się palenia otwartego ognia w pokojach Domu Rekolekcyjnego (świeczki, kadzidełka itp.).
 13. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów oraz picia napojów alkoholowych lub zażywania innych substancji odurzających.
 14. Domu Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie obiektu.
 15. Osoby nie zakwaterowane w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu mają zakaz przebywania na terenie obiektu w godzinach obowiązywania ciszy nocnej.
 16. Bez zgody zarządcy obiektu zabrania się na terenie Domu Rekolekcyjnego prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych.
 17. Na terenie Domu Rekolekcyjnego zabrania się organizacji imprez nieustalonych z zarządcą obiektu.
 18. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50 zł .
 19. Uprasza się o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju oraz budynku.

IV. Zasady korzystania z jadalni -Refektarza

 1. Zabrania się wynoszenia z refektarza jedzenia oraz zastawy stołowej.
 2. Po posiłku lub skorzystaniu z barku kawowego uprasza się o zwrot naczyń na wyznaczone wózki kelnerskie. Przestawienie stołów na refektarzu możliwe jest jedynie za zgodą zarządcy obiektu.
 3. Korzystając z barku kawowego należy zostawić po sobie porządek.
 4. Osoby, które korzystają z posiłku, bez wcześniejszego jego wykupienia, zostaną obciążone kosztami wszystkich posiłków, wynikającymi z długości ich pobytu oraz w kwocie wnikającej z cen wyżywienia podanych na stronie www.domschr.pl oraz na tablicy Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.
 5. W przypadku grup zorganizowanych zasady korzystania z refektarza ustalane są indywidualnie.

V. Zasady parkowania pojazdów

 1. Parkowanie dopuszczone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych.
 2. Parking na terenie Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu jest parkingiem niestrzeżonym.
 3. Dom Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie regulaminu Domu Rekolekcyjnego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu może skutkować nakazem opuszczenia obiektu, bez zwrotu wpłaconej należności za pobyt.
 2. W przypadku grup zorganizowanych za wszystkich uczestników odpowiada w pełni organizator.
 3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio zarządcy obiektu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/04/2019 roku.
ikona

Jak do nas trafić

Dom Rekolekcyjny Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań
tel. Dom nieczynny do odwołania
dyrektor@domschr.pl
Sprawdź jak do nas dojechać. Zapraszamy!


Zobacz mapkę>>