2022.01.12 – Olimpiada Teologii Katolickiej etap diecezjalny

12 stycznia 2023

W naszym Domu Rekolekcyjnym odbył się etap diecezjalny XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej.
Diecezja Peplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.
W Olimpiadzie wzięło udział 60 uczniów szkół średnich Archidiecezji Poznańskiej. Sprawdzian wiedzy rozpoczął się o godzinie 10.00. W przerwie, uczestnicy mogli skorzystać z serwisu kawowego i przygotowanych kanapek.

Więcej informacji: http://archpoznan.pl/pl/xxxiii-olimpiada-teologii-katolickiej