2022.11.18-20 – Poznanie Jezusa

21 listopada 2022

W listopadzie 2022 katolicka Wspólnota i Fundacja Poznanie Jezusa zorganizowała w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu dwudniowe warsztaty służebnego przywództwa: Służyć znaczy być liderem. To był piękny czas zdobywania wiedzy na temat praktycznych narzędzi i metod pracy oraz kluczowych kompetencji pomocnych w pełnieniu funkcji lidera, w kontekście służby drugiemu człowiekowi.