2024.06.9-11 – Konferencja STM

11 czerwca 2024

9 – 11 czerwca 2024 roku w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Teologiczny, Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych UAM oraz Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Tematem konferencji była: „Antropologia teologicznomoralna wobec wyzwań sztucznej inteligencji i transhumanizmu”.

Uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk. Asystę podczas Mszy św. podjęli alumni Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

O godz. 9.00 w auli naszego Domu obrady rozpoczął ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF – przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Pierwszej sesji poświęconej tematowi: „Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia” przewodniczył o. dr Michał Mrozek (Studium Dominicanum w Warszawie). Zebrani mogli wysłuchać wykładu prof. dr. hab. Piotra Kulickiego (KUL Lublin) pod tytułem: „Sztuczna inteligencja: możliwości – cele – prognozy” oraz wykładu prof. dr. hab. Krzysztofa Jassem (UAM Poznań): pod tytułem: „O dobrej sztucznej inteligencji”.

Drugiej sesji zatytułowanej: „Odpowiedzialność moralna w świecie sztucznej inteligencji” przewodniczył: ks. dr Wojciech Kućko (UKSW Warszawa). Swój wykład zatutułowany: „Actus humanus i problem odpowiedzialności osoby” przedstawił ks. dr Jarosław Sobkowiak (UKSW Warszawa). Drugim prelegentem był mgr lic. Maciej Mróz (UAM Poznań) z wykładem: „Czy algorytmy mogą ponosić odpowiedzialność etyczną?”

Gościem specjalnym konferencji był prof. John Grabowski (Catholic University of America, Washington DC). Pan Profesor podjął temat: „Gender ideology, transhumanism and «War on creation»”. Rozmowę poprowadził ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad (KUL Lublin).

W trzeciej sesji zatytułowanej: „Człowiek – Transczłowiek – Postczłowiek” prowadzonej przez ks. dr. Wojciecha Surmiaka (UŚ Katowice) można było wysłuchać wykładu prof. dr. hab. Wojciecha Grygiela (UPJPII Kraków): „Transhumanizm: założenia – cele – środki”, ks. prof. dr. hab. Tomasza Kraja (UPJPII Kraków): „Koncepcja człowieka w transhumanizmie” oraz ks. prof. dr. hab. Mariana Machinka (UWM Olsztyn):
„W jakiego Boga (nie) wierzą transhumaniści?”

Drugiego dnia, porannej Eucharystii przewodniczył ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Dziuba – biskup senior diecezji łowickiej. Homilię wygłosił ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Zadykowicz.

Na zakończenie intensywnego dnia odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów.

Czwarta sesja odbywała się w grupach. Moderatorem pierwszej grupy był ks. prof. dr hab. Tadeusz Reroń (PWT Wrocław). Swoje wykłady przygotowali: ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ Katowice): „Nie człowiek dla techniki, lecz technika dla człowieka” – o etycznych i moralnych zasadach kształtujących relację człowiek-technika, prof. KUL dr hab. Adam Zadroga (KUL Lublin): „Zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu: etyczne implikacje z odniesieniem do zasad katolickiej nauki społecznej” oraz ks. dr Mateusz Jóźwik (Warszawa): „Kwestie antropologiczne w kontekście transhumanizmu oraz AI”.

Moderatorem drugiej grupy był ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz (UAM Poznań). W tej grupie można było wysłuchać dr. Aleksandry Kłos-Skrzypczak (UŚ Katowice) z wykładem pod tytułem: „Przyszłość wiary już nadeszła. Sztuczna inteligencja w amerykańskim Kościele katolickim”, ks. dr. Dawida Stelmacha (UAM Poznań): „Transhumanizm w popkulturze w perspektywie antropologii teologicznomoralnej” oraz ks. dr. inż. Roberta Wawera SJ (AKW – Collegium Bobolanum Warszawa): „Wojna w dobie sztucznej inteligencji”.

Konferencja zakończyła się dyskusją i obiadem w refektarzu.